3. Ký hợp đồng

Tiến hành ký hợp đồng theo các nội dung đã bàn bạc và thống nhất trước đó giữa Bạn với Công ty Phú Bình Pro.
Sau khi thống nhất về giao diện và chức năng website với khhác hgàn, Bộ phận kế toán sẽ tiến hành soạn thảo hợp đồng và gửi về khách hàng xem và đi đến thống nhất.

Đăng kí nhận tin

Đăng ký email của bạn đển nhận những thông tin mới nhất tư chúng tôi