Bảng giá tên miền

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

Tên miền Việt Nam

Bảng giá tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký Phí duy trì/năm Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo Tổng tiền năm đầu Tổng tiền năm tiếp theo
(1) (2) (3) (4) = (1+2+3) + (3*10%) = (2+4) + (4*10%)
.vn 200.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 770.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.name.vn 30.000 đ 30.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 82.000 đ 52.000 đ
.int.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
Tên miền theo địa lý 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
Tên miền tiếng Việt 0 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ 42.000 đ
Tên miền có 1 ký tự .VN 200.000 đ 40.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 40.420.000 đ 40.110.000 đ
Tên miền có 2 ký tự .VN 200.000 đ 10.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 10.420.000 đ 10.110.000 đ

Tên miền quốc tế

Bảng giá tên miền Quốc Tế Dich vụ khởi tạo tên miền Dịch vụ đăng ký tên miền Dịch vụ duy trì tên miền/năm Chuyển tên miền về Phú Bình Pro
Dịch vụ duy trì tên miền/năm đầu
.com Miễn phí 299.000 đ 239.000 đ
299.000 đ
240.000 đ
.net Miễn phí 319.000 đ 269.000 đ
319.000 đ
260.000 đ
.org Miễn phí 349.000 đ
349.000 đ
280.000 đ
.info Miễn phí 459.000 đ 121.000 đ
459.000 đ
367.000 đ
.biz Miễn phí 435.000 đ
435.000 đ
435.000 đ
.ws Miễn phí 686.000 đ
686.000 đ
686.000 đ
.top Miễn phí 280.000 đ 56.000 đ
280.000 đ
280.000 đ
.xyz Miễn phí 289.000 đ 29.000 đ
289.000 đ
289.000 đ
.shop Miễn phí 809.000 đ
809.000 đ
809.000 đ
Xem thêm

Đăng kí nhận tin

Đăng ký email của bạn đển nhận những thông tin mới nhất tư chúng tôi