1. Tiếp nhận thông tin

Đơn vị tiếp nhận yêu cầu thiết kế website từ khách hàng và tư vấn chi tiết về quy trình và chốt phương án thiết kế.
Sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, bộ phận kinh doanh sẽ gọi điện đến khách hàng để chốt phương án thiết kế,Nếu chọn phương án giao diện có sẵn, thì bộ phận kỹ thuật sẽ tiến hành setup website khách đã chọn

Thời gian sẽ báo cụ thể cho từng giao diện, thông thường sau 24h website của quý khách sẽ được cài đặt lên hệ thống
Chi phí: Theo từng giao diện có sẵn

Trường hợp quý khách muốn thiết kế theo yêu cầu, Kỹ thuật sẽ thiết kế 2 mẫu (bằng hình ảnh) gửi đến khách hàng lựa chọn 1 trong 2 mẫu, Kỹ thuật sẽ tiến hành thiết kế website theo muẫ khách đã chọn

Thời gian: 7 ngày làm việc
Chi phí: Theo từng giao diện website và chức năng của website khách yêu cầu.

Đăng kí nhận tin

Đăng ký email của bạn đển nhận những thông tin mới nhất tư chúng tôi